Onze diverse projecten 

Hieronder volgen onze projecten in binnen- en buitenland. Heeft u vragen hierover, wil u zich aanmelden om aan iets mee te werken, of heb je zelf een nood en wil je hierover met ons in gesprek gaan; aarzel niet om ons te contacteren

* LETLAND * BULGARIJE * SERVIË * PROJECTEN BMT VOORSTELLEN * 2e HANDS WINKEL BULGARIJE * DAKLOZEN BEZOEK * INDIVIDUELE BEGELEIDING/ONDERSTEUNING * VOEDSELPAKKETTEN LIMBURG

Hier is hij dan, vers van de pers ;-) . Sinds 19/2/2019 hebben we een textiel pers! Zo kunnen we kledij samenpersen in balen en eventueel zelf vervoeren met een busje. Ook kunnen we in het binnenland hier projecten mee ondersteunen.

Letland Actie.

Sinds 2010 reizen we vanuit België elke winter naar Letland met een team van ongeveer 20 vrijwilligers.  Daar delen we voedselpakketten en kleren uit en bemoedigen we de mensen om deze koude tijd door te komen. Dit doen we samen met 250 vrijwilligers van over heel de wereld. We werken samen met alle lokale kerken en de sociale dienst, zodat er nadien nog de nodige opvolging kan zijn. 

Ywam Zweden organiseerde deze reis. Jammer gaat de Letland actie niet meer door sinds 2019.

Bulgarije Actie.

Sinds 2017 organiseren we zelf dit project, gelijkaardig aan de actie in Letland: we gaan naar de sloppenwijken  om daar de armen te bemoedigen met kleding en voedselpakketten. Ook hier word samen gewerkt met de lokale kerken en Jeugd met een Opdracht Bulgarije en Dimitar Luchev.

2017: Sliven - 2018: Kotel - 2019: Yambol

Servië Actie

2019 - Bosnjace

Van 26 april tot 3 mei 2019 gingen we met 16 deelnemers een eerste maal naar Servië (Leskovac-Bosnjace-Turrekovac). We werkten met Louis en Anne-Marie (humanitaire zendingswerkers via Tearfund) en een lokale kerk. Het grote verschil met de Bulgarije actie is dat we hier renoveren/bouwen. We kunnen hier Louis in ondersteunen. De huisjes van Roma mensen zijn erg bouwvallig/armzalig. Verder gingen we ook met pakketten op huisbezoeken gaan en deden we jeugd/kinderwerk .


Projecten en werking BMT voorstellen

We vertellen graag waar we mee bezig zijn. We willen bewustzijn creëren dat veel mensen in armoede leven én dat we met kleine beetjes toch een verschil kunnen maken. U kan ons uitnodigen in uw school, bedrijf, kerk, ... om ons verhaal te laten doen. 

Foto hieronder: voorstelling in school Heilig Hart te Berlaar - maart 2019

Euphoria 2dehands kleding-winkel in Stara Zagora Bulgarije.

In de stad Stara Zagora werken we samen met Dimitar Luchev om een tweedehandswinkel draaiende te houden door ze te voorzien van kleren van goede kwaliteit. Deze winkel biedt werk aan een een vijftal mensen. Met de opbrengsten hiervan wordt er landbouwgrond gekocht om daar groenten op te kweken. Zo worden de mensen in de sloppenwijken in de koude winterperiode voorzien van gratis soep in de gaarkeuken.

Bezoeken van daklozen in Belgische steden.

Enkele keren per jaar bezoeken we daklozen om hen te voorzien van eten, kledij, ... We willen ook echt tijd voor hen maken. Ze fleuren op van een goed gesprek.

Individuele begeleiding / ondersteuning


Mensen die op ons pad komen willen we bijstaan met raad en daad. We willen tijd vrijmaken voor gesprekken en hulp te bieden. Zo kunnen we mensen door een moeilijke periode helpen en er voor hen zijn.

Voedselpakketten voor mensen in Noord-Limburg

Veel mensen leven op de armoedegrens en hebben het moeilijk om rond te komen. Wij proberen hen te ondersteunen door wekelijks een voedselpakket te brengen. Op dit moment worden er voor een 35-tal gezinnen pakketten voorzien.