Projecten...

Hier is hij dan, vers van de pers ;-) . Sinds 19/2/2019 hebben we een textiel pers! Zo kunnen we kledij samenpersen in balen en dit zelf vervoeren met een busje. Dan hoeven we geen (dure) vrachtwagen meer te sturen naar Bulgarije of Servië. Ook kunnen we in het binnenland hier projecten mee ondersteunen. Zo'n pers kost ook wel wat. Wil je dit mee ondersteunen dan kan je een bijdrage doen op rek nr: BE36 7360 4546 5681-mededeling: donatie pers BMT.

Letland Actie.

Sinds 2010 reizen we vanuit België jaarlijks in de winter naar Letland met een team van ongeveer 20 vrijwilligers.  Daar delen we voedselpakketten en kleren uit en bemoedigen we de mensen om deze koude tijd door te komen. Dit doen we samen met 250 vrijwilligers van over heel de wereld. We werken samen met alle lokale kerken en de sociale dienst, zodat er nadien nog de nodige opvolging kan zijn. 

Ywam Zweden organiseerde deze reis. Jammer gaat de Letland actie niet meer door sinds 2019.

Bulgarije Actie.

Sinds 2017 organiseren we zelf dit project, gelijkaardig aan de actie in Letland: we gaan naar de sloppenwijken  om daar de armen te bemoedigen met kleding en voedselpakketten. Ook hier word samen gewerkt met de lokale kerken en Jeugd met een Opdracht Bulgarije en Dimitar Luchev.

2017: Sliven - 2018: Kotel - 2019: ?

Servië Actie.


Van 26 april tot 3 mei 2019 zullen we een eerste maal naar Servië gaan (Leskovac-Bosnjace). We zullen samenwerken met Louis en Anne-Marie (humanitaire zendingswerkers via Tearfund) en een lokale kerk. Het grote verschil met de Bulgarije actie is dat ook zullen renoveren/bouwen. We kunnen hier Louis in ondersteunen. De huisjes van Roma mensen zijn erg bouwvallig/armzalig. Verder zullen we ook met pakketten op huisbezoeken gaan en jeugd/kinderwerk doen.

Meer info bij 'aanmelding Servië Actie 2019'

Projecten en werking BMT voorstellen

We vertellen graag waar we mee bezig zijn. We willen bewustzijn creëren dat veel mensen in armoede leven én dat we met kleine beetjes toch een verschil kunnen maken. U kan ons uitnodigen in uw school, bedrijf, kerk, ... om ons verhaal te laten doen. 

Euphoria 2dehands kleding-winkel in Stara Zagora Bulgarije.

In de stad Stara Zagora werken we samen met Dimitar Luchev om een tweedehandswinkel draaiende te houden door ze te voorzien van kleren van goede kwaliteit. Deze winkel biedt werk aan een een vijftal mensen. Met de opbrengsten hiervan wordt er landbouwgrond gekocht om daar groenten op te kweken. Zo worden de mensen in de sloppenwijken in de koude winterperiode voorzien van gratis soep in de gaarkeuken.

Warme kerstmaaltijd voor de daklozen.

Op 24 december gaan we jaarlijks 's avonds met een groepje vrijwilligers warme maaltijden uitdelen voor daklozen.

Voedselpakketten voor mensen in Noord-Limburg

Veel mensen leven op de armoedegrens en hebben het moeilijk om rond te komen. Wij proberen hen te ondersteunen door wekelijks een voedselpakket te brengen. Op dit moment worden er voor een 35-tal gezinnen pakketten voorzien.